8,000,000 تومان
شماره آگهی: 1937
آموزشگاه کنکور هنر هونر